22 aug. 2012

128(av 365+1) Jobb pågår
Hmm...ja.
Petra i sitt esse.
Jobb pågår på cykelbåten.
:) 

1 kommentar: